Wat is beschermingsbewind?

Bewindvoering

Bij een beschermingsbewind stelt de kantonrechter – op uw verzoek of verzoek van familie -een bewindvoerder aan die namens u al uw geldzaken regelt.

Zo worden al uw maandelijkse verplichtingen voldaan en krijgt u geld om boodschappen te kunnen doen. Wij hebben de verplichting om volgende zaken eerst te betalen: huur, energie en zorgverzekering. Indien mogelijk, wordt het leefgeld overgemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten.

De bewindvoerder moet aan de rechter laten zien wat er met uw geld is gebeurd tijdens het beschermingsbewind. Voor u is dit een extra zekerheid omdat alles jaarlijks gecontroleerd wordt door de rechtbank. Tegenwoordig wordt een bewind meestal uitgesproken voor een periode van 3 jaar of voor onbepaalde tijd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra u een afspraak wilt maken plannen wij deze zo snel mogelijk in. Wij proberen dit altijd (wanneer het mogelijk is) binnen 2 dagen te doen. Dit eerste gesprek is helemaal gratis en vrijblijvend, u zit dus nergens aan vast.

Voor dit gesprek moet u meenemen:

 • Kopie voor en achterzijde geldig ID bewijs/paspoort/verblijfsvergunning
 • Meest recente inkomstenspecificatie/loonstrook van de afgelopen 3 maanden
 • Laatste herkeuring (in geval  van WIA/WAO)
 • Nota’s/betaalbewijzen van uw vaste lasten (energie/huur/zorgverzekering etc)
 • Bankafschriften van al uw rekeningen van de afgelopen 3 maanden
 • Afschriften/stukken aangaande uw vermogen/bezittingen
 • Meest recente beschikking toeslagen (Huurtoeslag/Zorgtoeslag, Kindgebonden budget. Kinderopvangtoeslag)
 • Huurcontract/laatste huurverhoging
 • Hypotheek akte (kopie)
 • Brieven/bewijsstukken van uw schulden
 • Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
 • Kopie testament
 • Papieren/beschikking aangaande echtscheiding
 • Polissen verzekeringen (zorg, WA/Inboedel, uitvaart etc.)
 • Aankoopnota auto/brommer
 • Indien van toepassing juridische stukken (toevoeging, nota’s advocaat etc.)
 • In-/uitschrijving van de Kamer van Koophandel.

We kijken dan samen met u welke oplossing het beste is voor u.

Als u besluit dat een beschermingsbewind de beste koers is, wordt het aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd naar de kantonrechter.

Zodra de rechter de aanvraag heeft ontvangen krijgt u een uitnodiging voor een zitting waar u uw verhaal kan doen. Hieraan zijn griffie kosten verbonden, deze dient u zelf te betalen of u kan hiervoor bijzonder bijstand aanvragen bij uw gemeente. Tijdens de zitting beslist de rechter of de maatregel gepast is en zodoende spreekt hij het bewind uit.

Als de kantonrechter het bewind heeft uitsproken wordt dit bevestigd door een beschikking. Deze beschikking wordt naar u en naar ons gestuurd.

Daarna wordt er gekeken of er schulden zijn, bij wie en hoe hoog deze zijn. Dit proces noemen we inventariseren van de schulden. Wanneer dit allemaal bekend is worden er voorstellen gedaan om de schulden af te lossen.

Bankrekeningen

Voor iedere cliënt worden nieuwe rekeningen geopend bij Rabobank of ABN AMRO

 • Beheerrekening: hierop moeten alle inkomsten gestort worden. Wij hebben geen pinpas van deze rekening. Wij werken in een digitale omgeving.
 • Leefgeldrekening: hierop wordt het boodschappengeld gestort. U mag geen geld door derden hierop laten overmaken.
 • Spaarrekening: enkel als daartoe de mogelijkheid is. U heeft geen beschikking over deze rekening.

Kosten van een bewind

Er zijn kosten verbonden aan een beschermingsbewind, deze worden jaarlijks bepaald door de kantonrechters. De kosten zijn te vinden op de Tarieven pagina

Loonbeslagen

Kunnen niet door de bewindvoerder worden stopgezet! Een loonbeslag wordt gelegd na een uitspraak van de rechtbank en eindigt pas nadat de vordering geheel betaald is of bij een schuldregeling. Wel is een loonbeslag vaak veel te hoog en kan de bewindvoerder zorgen dat de beslagleggers niet teveel inhouden.