voor een schuldenvrije toekomst

Schuldhulpverlening

Na het intakegesprek gaan we u aanmelden voor beschermingsbewind. Als wij de beschikking hebben ontvangen van de rechtbank gaan wij over tot het aanschrijven van alle partijen. Wij gaan dan ook uw schulden inventariseren.

Dit is een lijst opmaken van alle schuldeisers, de hoogte van de schuld en de start van de schuld. We maken voor u een volledig en compleet en recent dossier. Dit wordt aangeleverd bij de gemeente door ons. Samen met u zorgen we voor een stabiele situatie betreffende het budgetplan en zorgen we voor een goede naleving van het schuldhulpverleningstraject.

Als u onvoldoende medewerking verleent hieraan, zeggen wij eenzijdig het beschermingsbewind op en kunnen wij u niet meer verder helpen. Ons doel is u schuldenvrij krijgen binnen een periode van 5 jaar.

Mogelijkheden voor een schuldenvrije toekomst:

  • Betalingsregelingen opgemaakt door ons
  • Aanmelding MSNP – Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen
  • Aanmelding WSNP – Wettelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen

Loonbeslagen

Kunnen niet door de bewindvoerder worden stopgezet! Een loonbeslag wordt gelegd na een uitspraak van de rechtbank en eindigt pas nadat de vordering geheel betaald is of bij een schuldregeling. Wel is een loonbeslag vaak veel te hoog en kan de bewindvoerder zorgen dat de beslagleggers niet teveel inhouden. Hiervoor maken wij een VTLB op die wij aanleveren bij de beherende gerechtsdeurwaarder.